کارنه‌ دوپاساژ گرجستان

5 09، 1396

کارنه‌ دوپاساژ مجوز ورود موقت اتومبیل به کشور

توسط | 1397-8-5 14:05:53 +03:30 آذر 5ام، 1396|اخبار گرجستان دسته بندی ها|برچسب ها: ، |6 نظرات

کارنه‌ دوپاساژ مجوز ورود موقت اتومبیل به کشور گمرک ایران اعلام کرده است که صدور پروانه ورود موقت برای اتومبیل‌ های وارده به کشور صرفاً برای آن دسته از افراد انجام می‌شود که مقیم خارج از کشور بوده و شرط شش ماه اقامت متوالی را در کشور مربوطه داشته باشند. کانون اتومبیلرانی و جهانگردی مرجع صدور کارنه‌ دوپاساژ مسافران خارجی و جهانگردان یا ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای این شرایط هستند و با خودروی شخصی خود وارد کشور می‌شوند، هرگاه برای آن خودرو جواز عبور از کانون‌ های جهانگردی کشورهای ملحق به (کارنه دوپاساژ) در دست داشته باشند و به گمرک ورودی ارائه دهند، می‌ توانند متناسب با مهلت ویزا و حداکثر تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار جواز، عبور بدون الزام به تسلیم اظهارنامه یا تأدیه وجه‌ الضمان به گمرک، از وسیله نقلیه خود در کشور استفاده کنند و در مدت مزبور چندین بار با وسیله