قانون همگرایی گرجستان با اتحادیه اروپا

22 01، 2019

قانون همگرایی گرجستان با اتحادیه اروپا

توسط | 2019-01-22T17:48:01+04:00 ژانویه 22nd، 2019|تفلیس دسته بندی ها|برچسب ها: ، ، |بدون ديدگاه

قانون همگرایی گرجستان با اتحادیه اروپا با توجه به تصویب قانون همگرایی گرجستان با اتحادیه اروپا و برداشته شدن تعرفه گمرکی اجناس تولید شده در گرجستان جهت صادرات به اروپا، بستر مناسبی برای تجار و بازرگانان ایرانی مهیا شده است. قانون همگرایی گرجستان با اتحادیه اروپا  میتوانند اجناس خودشان را به گرجستان وارد میکنند، سپس با بسته بندی در گرجستان و صادرات آن تحت پوشش اجناس تولید شده در گرجستان ضمن اینکه بدون تعرفی گمرکی و با قیمت مناسب تری قادر خواهند بود اجناس خودشان را به اروپا و آمریکا صادر کنند. یکی از دلایل پیشرفت های حقوق بشر و شهروندی، همگامی مردم گرجستان با سیاست های دولتمردان این کشور در راستای پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپا است. گرجستان سرزمین فرصت ها محسوب می شود و اتباع ایرانی اکنون فرصت بسیار مناسب است تا با کمی برنامه ریزی بتوانید جهت واردات و صادرات به گرجستان اقدام کنید، معتقدیم که فقط نبایستی واردات