خرید ملک و اقامت ترکیه

8 11، 1397

قوانین خرید ملک در کشور ترکیه

توسط | 1397-11-8 12:55:15 +03:30 بهمن 8ام، 1397|ترکیه دسته بندی ها|برچسب ها: ، ، |بدون ديدگاه

قوانین خرید ملک در کشور ترکیه خرید ملک در ترکیه و اخذ اقامت در این سال ها از طرفداران زیادی داشته است، البته از دیر باز خرید ملک در کشور های آسیایی از جمله ترکیه بین سرمایه داران ایرانی رونق داشته و متقاضیان بسیاری داشته است. افرادی که تمایل به خرید ملک در ترکیه دارند باید تابعیت یکی از کشورهای مجاز به خرید اراضی را دارا باشند و اتباع ایرانی جزو افراد مجاز به خرید ملک در ترکیه هستند. مالک او باید درخواست خود را مبنی بر ارائه اقدامات مقدماتی انتقال سند و انجام امور اداری پیش از انجام معامله و عقد هرگونه قرارداد به وزارتخانه مربوطه ارائه دهد و در صورت عدم ارائه درخواست در زمان تعیین شده انتقال سند و عقد قرارداد نیز با تاخیر مواجه خواهد شد. هر شخصی که مایل به خرید خانه در ترکیه باشد و اجازه اقامت نداشته باشد باید از نزدیکترین اداره شماره