جستجو در سایت
info@ariageorgia.com
00995.555503333 گرجستان - 021.44950684 ایران
لاری (GEL) واحد پول گرجستان

واحد پول گرجستان, لاری گرجستان, لاری

واحد پول گرجستان لاری (GEL) واحد پول گرجستان است که هر یک لاری به 100 تتری تقسیم میشود. لاری برگرفته از گرجی باستان است که معنای “دارایی” و “پس انداز” را میدهد. در حالی که تتری اصطلاح پولی گرجستان باستان است به معنای “سفید” که در پادشاهی کولخیس در سده ششم پیش...
ادامه خواندن