آرشیو روزانه آبان 17، 1396

17 08، 1396

پاسپورت گرجستان, اعتبار و شرایط عمومی اخذ پاسپورت گرجستان

توسط | 1397-7-13 12:40:52 +03:30 آبان 17ام، 1396|اطلاعات مفید گرجستان، اقامت گرجستان|2 نظرات

پاسپورت گرجستان پاسپورت گرجستان تنها توسط دفتر رییس جمهور صادر میگردد و حتی دولت و نخست وزیر هم نقشی در اعطای پاسپورت گرجستان به شهروندان خارجی ندارند. هیچ قانونی برای گرفتن پاسپورت وجود ندارد و اعطای پاسپورت گرجستان سلیقه ای است. شرایط عمومی اخذ پاسپورت گرجستان اکثر افرادی خارجی که تاکنون موفق به اخذ پاسپورت گرجستان شده اند دارای شرایط عمومی زیر بوده اند: سابقه کیفری و زندان نداشته اند. ضامن و معرف گرجی معتبر داشته اند. به زبان گرجی در سطح محلی (خواندن و نوشتن) تسلط داشته اند. اطلاعات عمومی در مورد مسائل تاریخی، سیاسی و جغرافیایی گرجستان داشته اند. قبل از درخواست پاسپورت اقامت دائم گرجستان را اخذ کرده بودند. مدت زیادی از زمان اقامتشان را در خاک گرجستان سپری شده بوده است. اما افرادی هم بوده اند كه با وجود اين شرايط، به آنها شهروندی و پاسپورت گرجی اعطاء نشده است. بنابراین هيچ قانون و روال قطعی