جستجو در سایت
info@ariageorgia.com
00995.555503333 گرجستان - 021.44950684 ایران
اخذ پاسپورت گرجستان

پاسپورت گرجستان, اعتبار و شرایط عمومی اخذ پاسپورت گرجستان

پاسپورت گرجستان پاسپورت گرجستان تنها توسط دفتر رییس جمهور صادر میگردد و حتی دولت و نخست وزیر هم نقشی در اعطای پاسپورت گرجستان به شهروندان خارجی ندارند. هیچ قانونی برای گرفتن پاسپورت وجود ندارد و اعطای پاسپورت گرجستان سلیقه ای است. شرایط عمومی اخذ پاسپورت گرجستان اکثر افرادی خارجی که تاکنون موفق...
ادامه خواندن