آرشیو روزانه آبان 8، 1396

8 08، 1396

مراکز مطالعاتی گرجستان

توسط | 1397-7-13 12:35:49 +03:30 آبان 8ام، 1396|اطلاعات مفید گرجستان|1 ديدگاه

مراکز مطالعاتی گرجستان در مطلب زیر قصد معرفی مهمترین مراکز مطالعاتی گرجستان را داریم. مراکز مطالعاتی گرجستان عموماً مراکز راهبردی و استراتژیکی هستند که توسط دولت گرجستان سیاستگذاری می شوند. مرکز بین المللی مطالعات ژئوپلیتیک گرجستان (International Centre for Geopolitical Studies) شخص حقوقی غیر تجاری است که بر اساس قانون اساسی، قوانین عمومی گرجستان و آیین‌ نامه خود فعالیت دارد و اهداف زیر را دنبال می کند: حمایت از امنیت ژئوپلیتیک، توسعه سیاسی و اقتصادی گرجستان، عضویت گرجستان در نهادهای اروپایی و ناتو، حمایت از روند توسعه دموکراسی در گرجستان، معرفی کشور گرجستان در عرصه بین المللی. نحوه فعالیت مراکز بین المللی مطالعات ژئوپلیتیک گرجستان بر اساس جمع‌ آوری اطلاعات لازم، تحلیل و پژوهش مسائل سیاسی، اقتصادی، حقوق بشر، اجتماعی، محیط زیست، علمی فرهنگی و غیره، نظارت بر دروند اجرایی تعهدات بین المللی گرجستان، تدوین و اجرای برنامه و طرح‌ های تخصصی، همکاری با مراکز مشابه بین المللی، سازمان‌ های بین المللی،