جستجو در سایت
info@ariageorgia.com
00995.555503333 گرجستان - 021.44950684 ایران
لوگو آریا گرجستان
شهر زیبای کوتایسی

کوتایسی دومین شهر بزرگ گرجستان

کوتایسی کوتایسی مرکز ایالت ایمرتی است و در قسمت شرقی جلگه ی کولخیس واقع شده است. این شهر به سبب اهمیت اقتصادی و جمعیت دومین شهر بزرگ گرجستان است. جمعیت آن در سال ۲۰۰۲ به حدود ۲۱۵,۷۰۰ نفر برآورد شده است . تاریخچه کوتایسی کاوش های باستان شناسی در قلمرو کوتایسی نشان می دهد که سکون...