آرشیو روزانه مهر 16، 1396

16 07، 1396

کوتایسی دومین شهر بزرگ گرجستان

توسط | 1396-7-16 12:30:00 +03:30 مهر 16ام، 1396|اطلاعات مفید گرجستان، گرجستان|بدون ديدگاه

کوتایسی کوتایسی مرکز ایالت ایمرتی است و در قسمت شرقی جلگه ی کولخیس واقع شده است. این شهر به سبب اهمیت اقتصادی و جمعیت دومین شهر بزرگ گرجستان است. جمعیت آن در سال ۲۰۰۲ به حدود ۲۱۵،۷۰۰ نفر برآورد شده است . تاریخچه کوتایسی کاوش های باستان شناسی در قلمرو کوتایسی نشان می دهد که سکونت انسان ها در این منطقه به دوره پارینه سنگی و عصر مفرغ می رسد. تاریخ مستند شهر کوتاتیسیوم از قرن سوم پیش از میلاد حضرت عیسی (ع) آغاز می شود. نویسندگان کلاسیک آن را پایتخت پادشاهی کولخیس می نامند. طی قرن های متمادی کوتایسی یک مرکز پر رونق بازرگانی بود، اهمیت آن به سبب وجود راه های کاروان رو و رود ریونی افزایش می یافت. کالا های بازرگانی از این شهر، سواحل دریای سیاه و شهر پوتی و از آنجا به نقاط دوردستی چون سواحل یونان فرستاده می شد. از اواسط قرن هشتم تا