جستجو در سایت
info@ariageorgia.com
00995.555503333 گرجستان - 021.44950684 ایران
لوگو آریا گرجستان
کارت اقامت گرجستان

شرایط اقامت گرجستان

شرایط اقامت گرجستان برای بررسی شرایط اقامت گرجستان, ابتدا باید به مطالعه مقوله اخذ اقامت گرجستان پرداخت. با توجه به اینکه پرداخت مالیات بخش اعظمی از درآمد دولت گرجستان را تشکیل می دهد فقط کسانی موفق به اخذ اقامت گرجستان به طور دائم می شوند که در آن کشوربه راه اندازی Bus...