جستجو در سایت
info@ariageorgia.com
00995.555503333 گرجستان - 021.44950684 ایران
کار در گرجستان

زندگی در گرجستان, قوانین کار در گرجستان, مالیات در گرجستان

زندگی در گرجستان زندگی در گرجستان, با توجه به وجود صاحبان جدید تجارت در گرجستان، این بسیار مرسوم است که شما فرآیند ثبت شرکت در گرجستان را با همیاری آژانس های مرتبط و ساختمان های دولتی پیش ببرید. برای جلوگیری از موانع قانونی، شما میبایست گواهی تجارت و یا مجوز کسب و کار را اخذ نمایید و قوانین...
ادامه خواندن