وزارت کشاورزی گرجستان اعلام کرد: گرجستان از ١۴جولای امسال ، ۶۱۷۹ تن هلو و شلیل صادر کرده که این مقدار ۶۴٠ تن بیشتر از سال گذشته که ۵۵۳۹ تن بود، میباشد.
این صادرات عمدتاً به کشورهای :
روسیه- ۳۷۹۶ تن ( ۶١ درصد از کل صادرات )
ارمنستان- ۱۸۵۷ تن ( ٣٠ درصد از کل صادرات )
آذربایجان- ۴۱۷ تن ( ٧ درصد از کل صادرات )
صورت گرفته است
وزارت کشاورزی و زراعت گرجستان گزارش داده است که صادرات به قزاقستان، اسلوونی، مولداوی و سنگاپور نیز انجام شده که مجموعاً ١٠٩ تن میباشد.
در گرجستان ١١ کارخانه فرآوری میوه با سرمایه گذاری و همکاری وزارت کشاورزی فعالیت میکنند.