بانک جهانی به تازگی گزارشی منتشر کرده که اطلاعات 164000 کمپانی از 144 کشور را در بر می گیرد ، بر اساس این گزارش، گرجستان در لیست 10 کشور برتر دنیا با حداقل میزان رشوه دهی و فساد اداری قرار می گیرد .

در گرجستان شاخص رشوه  که همان درصد تجربه درخواست رشوه می باشد ، 1.3% بوده که این شاخص در کشور های دیگر به عدد 10 درصد و بیش از آن نیز می رسد . علاوه بر آن درصد معاملاتی که در آن یک هدیه یا پرداخت نامتعارف درخواست شده است 0.6% بوده است .

آقای ایوان ماچاواریانی وزیر دارایی گرجستان در حاشیه انتشار این گزارش گفت : نتیجه ی حاصل شده برای گرجستان در گزارش نظر سنجی بانک جهانی باعث افتخار کشور و شخص من به عنوان رییس سازمان دارایی شده است .