کار و بیزینس در گرجستان

ایجاد یک بیزینس بزرگترین چالش تمام افرادی است که تصمیم به مهاجرت گرفته اند. و متاسفانه «جریان دلالی» در گرجستان این را میداند و وعده های امیدوار کننده به متقاضیان میدهد و اونها را بعد از خرید خانه یا انجام اقامت کارمندی و ثبت شرکت، رها میکند.

چرا وقتی به مهاجرت به کشوری دیگر فکر میکنید انتظار دارید که شغل و بیزینستون را از راه دور شناسایی کرده باشید؟

اگر صرف هرینه چند ماهه امرار معاش تا یافتن بیزینس خوب برایتان سخت است، «شما شرایط مهاجرت کردن را ندارید». حداقل مجردی مهاجرت کنید تا بتوانید با هزینه های کمتر دوران آشنایی با گرجستان را بگذرونید.

«املاک آریا» به شما توصیه میکند که هوشمندانه تفکر نمایید و فریب امیدهای رایج در مورد «کاریابی» و «سرمایه گذاری مطمین!»، را نخورید.

میدانیم بزرگترین سوال متقاضیان «شناسایی بیزینس» است ولی همچنان داریم مقاومت میکنیم و خود را از این «قلاب بازاریابی» بی نصیب میکنیم و همچنان تاکید میکنیم که نه «سرمایه گذاری مطمئن» وجود دارد و نه «شغل حاضر و آماده».

تشریف بیارید حضورا در مورد ایجاد بیزینس یا یافتن شغل و یا سرمایه گذاری راهنماییتون خواهیم کرد تا با صرف تلاش لازم و پتانسیل ها و تجاربتان بتوانید در مسیر سرمایه گذاری درست یا شغل متناسب ، حرکت نمایید.

مانند ۷۰‎٪ هموطنان با این سه واژه گول نخورید و سرمایه نبازید:
۱- هتل و هاستل
۲- رستوران
۳- بار و دیسکو

هموطنان بهتون توصیه مینماییم در «سراب» جذاب هتل و رستوران و دیسکو، مانند ۷۰‎٪ ایرانیها سرمایه نبازید. میدانیم که بسیار برایتان محبوب است این ۳ بیزینس ولی حتی یک مورد موفق نمیتوانید در این میان بیابید.

اگر فکر میکنید نمونه موفقی سراغ دارید نام ببرید تا دلایل پشت پرده حیاتشان را برایتان جهت «کسب اطمینان»، بیان نماییم.

کار و بیزینس در گرجستان

کار و بیزینس در گرجستان