کارنه‌ دوپاساژ مجوز ورود موقت اتومبیل به کشور

گمرک ایران اعلام کرده است که صدور پروانه ورود موقت برای اتومبیل‌ های وارده به کشور صرفاً برای آن دسته از افراد انجام می‌شود که مقیم خارج از کشور بوده و شرط شش ماه اقامت متوالی را در کشور مربوطه داشته باشند.

کانون اتومبیلرانی و جهانگردی مرجع صدور کارنه‌ دوپاساژ

مسافران خارجی و جهانگردان یا ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای این شرایط هستند و با خودروی شخصی خود وارد کشور می‌شوند, هرگاه برای آن خودرو جواز عبور از کانون‌ های جهانگردی کشورهای ملحق به (کارنه دوپاساژ) در دست داشته باشند و به گمرک ورودی ارائه دهند, می‌ توانند متناسب با مهلت ویزا و حداکثر تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار جواز, عبور بدون الزام به تسلیم اظهارنامه یا تأدیه وجه‌ الضمان به گمرک, از وسیله نقلیه خود در کشور استفاده کنند و در مدت مزبور چندین بار با وسیله خود از راه‌ های مجاز وارد و خارج شوند.

شرایط ورود موقت خودرو سواری شخصی به کشور

خارجی‌ ها و ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند با دریافت دفترچه تردد (کارنه‌ دوپاساژ یا تریپ‌ تیک) و تطبیق نام دارنده کارنه مندرج روی جلد دفترچه کارنه با واردکننده خودرو و همچنین تطبیق مشخصات خودرو با مندرجات کارنه از کانون‌ های اتومبیلرانی کشور مبدا که برای ایران معتبر است با لحاظ کردن مندرجات پشت جلد دفترچه مبنی بر اعتبار آن برای ایران و همچنین عدم قید ایران در مهر بیضی شکل ضرب شده روی کارنه و تاریخ اعتبار آن منقضی نشده باشد (تاریخ انقضای اعتبار روی جلد کارنه قید شده است), نسبت به ورود موقت خودرو به کشور اقدام کنند.

کارنه‌ دوپاساژ

کارنه‌ دوپاساژ

مدت مجاز تردد با کارنه‌ دوپاساژ

مدت مجاز اقامت خودروهایی که به صورت ورود موقت به کشور وارد می‌شوند, سه ماه است و پس از مدت فوق باید از کشور خارج شوند و تمدید مهلت‌ های مذکور منوط به موافقت قبلی گمرک ایران خواهد بود.

خودروهای شخصی که به صورت موقت و برای تردد بیش از ۱۰ روز وارد کشور می‌شوند, جهت اخذ پلاک موقت شهربانی پس از اخذ گواهی مربوطه از گمرک مرز ورود باید به اولین واحد شماره‌ گذاری راهنمایی و رانندگی که در گواهی صادره از گمرک مرز ورود مشخص شده, مراجعه کنند.

شرایط ورود خودرو خارجی بدون کارنه‌ دوپاساژ

کسانی که به دلایلی موفق به اخذ دفترچه کارنه‌ دوپاساژ یا تریپ تیک نشده‌اند, می‌توانند در مرز ورودی با سپرده نقدی یا ضمانت‌ نامه بانکی یا تضمین بیمه‌ نامه نسبت به اخذ پروانه ورود موقت با رعایت شرایط مقرر اقدام کنند که این روش به دلیل طولانی بودن مراحل اداری توصیه نمی‌شود.

کانون اتومبیلرانی و جهانگردی گرجستان

در لحظه انتشار این مطلب؛ در کشور گرجستان کانون اتومبیلرانی و جهانگردی وجود نداشته و این دو مرکز بطور جداگانه فعالیت می کنند.
شاید در آینده ای نزدیک کانون اتومبیلرانی و جهانگردی گرجستان تشکیل و به متقاضیان کارنه‌ دوپاساژ سرویس دهی کند.

کارنه‌ دوپاساژ گرجستان

حتماً شاید این سوال را داشته باشید که چگونه با خودرو پلاک گرجی از گرجستان به ایران سفر کنم؟

به دلیل عدم وجود کانون اتومبیلرانی و جهانگردی در گرجستان و همچنین قوانین مربوط به تعرفه گمرکی خودرو و با توجه به نوع پلاک های خودروهای سواری؛ نمایندگی کارنه‌ دوپاساژ در کشور گرجستان وجود ندارد و خودروهای با پلاک گرجی می توانند به اقصی نقاط جهان تردد داشته باشند.

در چنین شرایطی تنها راه حل سفر با خودرو گرجی به ایران تسلیم ودیعه, سپرده نقدی, ضمانت‌ نامه بانکی, تضمین بیمه‌ نامه و یا روش های قانونی دیگر در مبادی ورودی مرز کشور ایران می باشد.

مقاله مرتبط: سفر زمینی به گرجستان