پرورش گوسفند و بز با توجه به وجود گونه های بومی مانند دوشتی و ایمرتی همواره بخش مهمی از کشاورزی و دامداری گرجستان را به خود اختصاص داده است
پس از فروپاشی شوروی سابق و عدم دسترسی دامدران گرجی به سواحل دریای خزر به منظور منظقه قشلاقی در زمستان ، پرورش گوسفند به شدت کاهش یافت.
از سال 2006 با توجه به رشد چشمگیر صادرات گرجستان به کشور های منطقه و کشورهای حوزه خلیج فارس ، پرورش گوسفند و فروش گوشت ، پشم و فرآورده های لبنی روند صعودی داشته است .
تولید گوشت گوسفند از سال 2006 افزایش 19.74 درصدی و تولید محصولات لبنی حاصل از شیر بز و گوسفند افزایش 37 درصدی داشته اند .

نقاط قوت :
وجود گونه های بومی
مراتع و منابع آبی مطلوب
امکان ایجاد کار فصلی
تجربه فرآوری پشم در گرجستان

نقاط ضعف :
آشنایی کم دامداران محلی با تجهیزات جدید دامپروری
محدودیت ییلاق و قشلاق
نیاز به تجهیزات مدرن
محصولات تولیدی به میزان مطلوب توسعه نیافته اند

فرصت ها :
توسعه انواع محصولات تولیدی
دسترسی آسان به بازار های بین المللی