منابع طبیعی کشور گرجستان

کشور گرجستان به دلیل برخورداری از امتیازاتی مانند دسترسی به آب‌های آزاد، آب و هوای مناسب، کشاورزی پیشرفته، معادن، بهره‌برداری از صنایع و صنعت گردشگری از ثروتمندترین جمهوری‌های شوروی سابق به‌ شمار می‌آمد.

منابع طبیعی کشور گرجستان بسیار زیادی دارد از زمین های حاصلخیز و غنی مهم ترین منابع طبیعی کشور گرجستان را تشکیل می دهند و از دیرباز اهالی دره های شرقی به کشت گندم، میوه و پرورش کرم ابریشم مشغول بودند.

در کشور گرجستان بیش از ۵۰ نوع انگور کشت می شود و نوشیدنی های گرجی زبانزد خاص و عام است و کشور گرجستان در دوران اتحاد جماهیر شوروری، محصولات کشاورزی خود را به دیگر کشورهایی که اکنون استقلال یافته اند صادر می کرد و کشور گرجستان بهترین و غنی ترین کشور برای مقاصد گردشگری محسوب می شود.

یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کشور گرجستان، بخش توریسم است که به سرعت در حال رشد است.

گرجستان دارای منابع غنی آب می باشد و در این کشور ۴۹ گونه خاک وجود دارد که امکان برداشت محصولات اندمیک (بومزاد) را می دهد, ۳۹ درصد زمینهای کشاورزی در ارتفاع ۵۰۰ متر از دریا، ۲۹ درصد در ۱۰۰۰-۵۰۰ متر، ۲۱ درصد ۱۵۰۰-۱۰۰۰ متر، و ۱۱ درصد در ۱۵۰۰ متر به بالا قرار دارند.

منابع طبیعی کشور گرجستان

منابع طبیعی کشور گرجستان

پتانسیلها و ذخایر طبیعی کشور گرجستان

سرمایه گذاری در گرجستان در ساخت و تولید نیروگاه های آبی، بادی و حرارتی و معدنی و درمانی از فرصت های موجود می باشد.

سرمایه گذاری در بخش معادن و صنایع وابسته در گرجستان و نیاز به سرمایه بالایی دارد ولی بازدهی بسیار مناسب همراه با ریسک پذیری بسیار پایینی نیز دارد.

پتانسیلها و ذخایر طبیعی کشور گرجستان به شرح زیر است:

  • معادن زیر زمینی

گرجستان ازجمله کشورهایی است که از منابع معدنی نسبتاً مطلوبی برخوردار است، ازجمله آنها می توان منگنز، سنگ آهن، اریت یا اکسید باریوم، گومبرین یا گل سفیدکننده، معادن سنگ مرمر

  • آبهای معدنی درمانی

تعداد آبهای درمانی و معدنی گرجستان به بیش از هزار نوع می رسد و برخی از انواع آبهای معدنی کامالً شناخته نشده اند، ولی خواص درمانی برخی دیگر شناخته شده است و ازجمله مناطق سرشار از چشمه های آب معدنی میتوان از بورجومی، تسقالتوبو، تفلیس نام برد.

  • نفت و گاز طبیعی

مهم ترین معادن هیدروکربن گرجستان در نواحی میان دو رودخانه آالزانی و متکواری واقع است و گرجستان از منابع گاز قابل توجهی برخوردار نیست و تمامی گاز خود را از روسیه و جمهوری آذربایجان وارد می کند.

  • ذغال سنگ و ذغال چوب

در گرجستان حدود 46 معدن ذغال نارس وجود دارد که 5 واحد از آنها از اهمیت صنعتی خاصی برخوردارند.

  • منابع آبی

گرجستان از منابع آبی کافی برخوردار است و در این کشور حدود 3 هزار رودخانه کوچک و بزرگ وجود دارد و در حال حاضر حدود 21 %از ذخایر آبی این کشور برای تولید برق استفاده می گردد و در صورت استفاده کامل از منابع آبی، این کشور می تواند ساالنه تا 3/13 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید نماید و به تأمین کامل برق کشور و حتی به صادرات آن نیز کمک خواهد کرد.

پتانسیلها و ذخایر طبیعی کشور گرجستان

پتانسیلها و ذخایر طبیعی کشور گرجستان