جورجیا گاخاریا نخست وزیر گرجستان در جلسه امروز کابینه گفت: قوانین مسافرتی و لیست کشورهای امن هر دو هفته بررسی میشوند ، ما قصد داریم محدودیت های ایجاد شده ورود به کشور از مرز فرودگاهی در بحران کرونا را قدم به قدم برطرف کنیم.
ایشان خاطر نشان کرد : وزارت اقتصاد در راستای دستورالعمل های مربوطه در حال مذاکره با شرکتهای هواپیمایی اروپایی ست تا پروازهای مستقیم را تا حد امکان سریع و موثر انجام دهند.
تا آن زمان ، تصمیم گرفتیم که شرکای ما در شرکتهای هواپیمایی خارجی بتوانند پروازهای هدفمند برای انتقال شهروندان خود از پایتخت های مختلف را انجام دهند و این برنامه همانطور که وزارت خارجه تایید کرده است، تا زمانیکه تقاضای زیادی داشته باشد ، ادامه خواهد یافت.
نخست وزیر گاخاریا گفت : به اتفاق شرکای اروپاییمان و بر اساس توافق نامه فی مابین ، قوانین سفر و لیست کشورهای امن هر دو هفته بررسی میشوند.
این مسئولیت مشترک ما برای مقابله با گسترش جهانی این بیماری است.