مالیات کارمندی در گرجستان

مالیات بر حقوق کارمندی یکی از متداول ترین مالیات در کشور گرجستان است. در صورتی که در شرکتی و  در زمینه ای مشغول به کار شدید باید بیست درصد از حقوق خود را به دولت گرجستان پرداخت کنید و کارفرما نیز باید بیست درصد از حقوق کارمند خود را در گزارشات رسمی خود مشخص و پرداخت کند.

به طور معمول ، کارگر یا کارمند موظف است که بیست درصد از حقوق خود را به عنوان مالیات پرداخت کند ولی اگر با کارفرما توافق کرده باشد، کارفرما موظف است که مالیات بر حقوق کارمند خود را به دولت گرجستان پرداخت کند. البته کارفرمای شما به دولت گرجستان اعلام می کند که به کار شما نیازی ندارد ولی به شما حقوقی را پرداخت می کند که در نهایت بیست درصد حقوق شما صرف مالیات به دولت گرجستان خواهد شد. در پرداخت مالیات به دولت گرجستان اصلا تردیدی نداشته باشید بخاطر این که اقامت خود را در معرض خطر قرار می دهید.

انواع مالیات در گرجستان عبارتند از: مالیات بر اجاره واحد تجاری و اداری، مالیات بر حقوق، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد

مالیات کارمندی در گرجستان

مالیات کارمندی در گرجستان

قوانین مالیاتی گرجستان

قوانین مالیاتی گرجستان بسیار مشکل است و با متخلفان بشدت برخورد خواهد شد.

به علت اینکه کشور گرجستان فاقد منابع انرژی طبیعی مانند : گاز ، نفت و …..است، کلیه بودجه سالانه گرجستان بر اساس مالیات های دریافتی از مردم تعیین می شود.

لذا فرار مالیاتی در گرجستان جرم سنگینی محسوب می شود و با متخلفان بشدت برخورد خواهد شد.

پلیس مالیاتی گرجستان وظیفه رسیدگی و نظارت بر میزان مالیات های شرکت ها و صنف ها را بر عهده دارد.

در صورتی که قصد دارید در کشور گرجستان کسب و کاری را راه اندازی کنید، توصیه می کنیم که شفاف سازی مسائل مالیات در گرجستان را حتما مد نظر بگیرید، زیرا قوانین مالیاتی گرجستان بسیار سخت می باشد.

در صورت رعایت قوانین مالیاتی در گرجستان ضمن اینکه می توانید معافیت ها و تخفیف های خوبی از اداره مالیات گرجستان دریافت کنید، بعنوان یک فرد درستکار شناخته خواهید شد و زودتر می توانید امتیاز شهروندی گرجستان را کسب کنید.

با پرداخت به موقع مالیات های خودتان در گرجستان همچنین در ابتدا می توانید تا مدت زمان کارت اقامت گرجستان را بلند مدت تر نیز تمدید نمایید.

اغلب افرادی که کارت اقامت پنج ساله گرجستان را پس از یک دوره کوتاه مدت تر تمدید می کنند، افرادی هستند که معمولا خلاف مالیاتی نداشته اند و در گزارش های خودشان راستگو بوده اند.

قوانین مالیاتی گرجستان

قوانین مالیاتی گرجستان