قوانین اقامتی جدید گرجستان از جولای 2019 اجرا میشود

قوانین اقامتی جدید گرجستان از جولای 2019 اجرا میشود و بر اساس گزارش رسانه های گرجستان و طبق آخرین اخبار و اطلاع رسمی پارلمان گرجستان مبنی بر تغییر قانون مهاجرتی (سند شماره 4741-IIს با شماره ثبت 010120000.05.001.019496) از اول جولای 2019 شامل تغییرات مهمی میشود:

قوانین اقامتی جدید گرجستان از جولای 2019 اجرا میشود

قوانین اقامتی جدید گرجستان از جولای 2019 اجرا میشود

قانون جدید اقامت 5 ساله سرمایه گذاری گرجستان

اقامت ۵ ساله سرمایه گذاری برای شخص خارجی و خانواده وی در صورتی صادر می گردد که مبلغ ۳۰۰ هزار دلار آمریکا سرمایه گذاری مستقیم داشته باشد (به استثنای زمین های کشاورزی) و یا ارزش دارائی رسمی آن برابر با حداقل ۳۰۰ هزار دلار آمریکا باشد.

قانون جدید اقامت خرید ملک گرجستان

اجازه اقامت موقت گرجستان برای یک شخص خارجی و خانواده وی که ملک خریداری نموده زمانی صادر می شود که حداقل مبلغ ملک و مستغلات (به استثنای املاک با کاربری کشاورزی) خریداری شده توسط وی برابر با ۱۰۰ هزار دلار آمریکا باشد.

قانون جدید اقامت مشروط سرمایه گذاری گرجستان پس از گذشت 5 سال

اقامت دائم سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران با حداقل مبلغ ۳۰۰ هزار دلار سرمایگزاری پس از ۵ سال صادر می شود بشرطی که فعالیت اقتصادی شخص توسط دولت گرجستان تائید شود و در سال اول فعالیت حداقل ۵۰ هزار دلار گردش مالی داشته باشد و گردش مالی سالانه دوم آن کمتر از ۱۰۰ هزار دلار نباشد و گردش مالی اش در سال سوم، چهارم و پنجم حداقل هر سال ۱۲۰ هزار دلار باشد.

قانون جدید اقامت مشروط سرمایه گذاری گرجستان پس از گذشت 5 سال

قانون جدید اقامت مشروط سرمایه گذاری گرجستان پس از گذشت 5 سال

قانون جدید اقامت کارمندی گرجستان؛ اقامت از طریق کار در گرجستان

اقامت موقت از طریق استخدام کاری، شرکت خارجی یعنی با موسسین خارجی میتواند درخواست اقامت کاری بدهد که به ازای هر کارمند خارجی سالی ۵۰.۰۰۰ لاری گردش مالی داشته باشد و شرکت داخلی می تواند درخواست اقامت کاری برای شهروند خارجی بدهد که به ازای هر کارمند تبعه خارجی سالانه ۳۵.۰۰۰ لاری گردش مالی نشان بدهد و حقوق ماهانه کارمند خارجی باید ۵ برابر حداقل حقوق در گرجستان باشد.

تبصره 1: هنگام اخراج کارمند و یا استعفاء، شرکت باید ظرف ۵ روز موضوع را به ادارات ذیصلاح خبر بدهد.
تبصره 2: هنگام فروش ملک اقامتی، سازمان ثبت باید ظرف ۲ هفته موضوع را به ادارات ذیصلاح خبر بدهد.

این قانون از تاریخ ۱ ماه جولای یعنی حدود ۱۲ تیر ماه سال جاری اجرائی خواهد شد.

امنیت بیشتر، آزادی اقتصادی، احتمال پیوستن به حوزه شینگن و رونق کسب و کار و ارتقا وضعیت ایده آل کار و تجارت در گرجستان از جمله مهم ترین دلایل تغییرات قوانین جدید اقامتی گرجستان 2019 می باشد که توجه هر مهاجر یا متقاضی را برای ادامه زندگی، یافتن شغل و اقامت گرجستان جلب می سازد.

قانون جدید اقامت کارمندی گرجستان؛ اقامت از طریق کار در گرجستان

قانون جدید اقامت کارمندی گرجستان؛ اقامت از طریق کار در گرجستان