قانون همگرایی گرجستان با اتحادیه اروپا

قانون همگرایی گرجستان با اتحادیه اروپا

قانون همگرایی گرجستان با اتحادیه اروپا

با توجه به تصویب قانون همگرایی گرجستان با اتحادیه اروپا و برداشته شدن تعرفه گمرکی اجناس تولید شده در گرجستان جهت صادرات به اروپا، بستر مناسبی برای تجار و بازرگانان ایرانی مهیا شده است.

قانون همگرایی گرجستان با اتحادیه اروپا  میتوانند اجناس خودشان را به گرجستان وارد میکنند، سپس با بسته بندی در گرجستان و صادرات آن تحت پوشش اجناس تولید شده در گرجستان ضمن اینکه بدون تعرفی گمرکی و با قیمت مناسب تری قادر خواهند بود اجناس خودشان را به اروپا و آمریکا صادر کنند.

یکی از دلایل پیشرفت های حقوق بشر و شهروندی، همگامی مردم گرجستان با سیاست های دولتمردان این کشور در راستای پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپا است.

گرجستان سرزمین فرصت ها محسوب می شود و اتباع ایرانی اکنون فرصت بسیار مناسب است تا با کمی برنامه ریزی بتوانید جهت واردات و صادرات به گرجستان اقدام کنید، معتقدیم که فقط نبایستی واردات و صادرات به گرجستان مدنظر باشد، میتوان با برنامه ریزی دقیق تر برای سرمایه گذاری در گرجستان و جهت صادرات پسته، فرش ، زعفران… به اروپا از طریق گرجستان اقدام نمود.

روابط گرجستان و اتحادیه اروپا از زمان آغاز تا اجرایی شدن موافقت نامـه همکـاری شامل چند توافق نامه هست:

  • توافقنامه تجارت منـسوجات

ایـن موافقـت نامـه میـان جامعـه اروپـا  توافقنامه تجارت منـسوجات گرجستان در مورد محصولات نساجی منعق شد و طبق این توافق نامه، صادرات منـسوجات و لبـاس از گرجـستان بـه اتحادیـه اروپـا در مقایـسه بـه سالهای قبل افزایش یافت

  • توافق نامه مشارکت و همکاری

ایـن توافـق نامـه از یـک سـو شـامل روابط میان گرجستان و اتحادیه اروپا و از سوی دیگر، روابـط گرجـستان و دولـت هـای عـضو اتحادیه اروپا است و هدف آن ارتقای تجارت، سرمایه گذاری و روابط اقتـصادی میـان اعـضا و کمک به گرجستان برای انطباق خود با استانداردهای اروپایی هست.

قانون همگرایی گرجستان با اتحادیه اروپا

قانون همگرایی گرجستان با اتحادیه اروپا

در باره نویسنده :

هدف اصلی ما در این وب سایت ارائه اطلاعات جامع و بروز در زمینه سرمایه گذاری و املاک گرجستان است. کارشناسان و مشاوران هلدینگ آریا گرجستان به عنوان معتبرترین و بزرگترین مرکز سرویس دهی در گرجستان می توانند شما را در زمینه اخذ اقامت گرجستان، سرمایه گذاری در گرجستان و املاک گرجستان راهنمائی کنند.

ثبت ديدگاه