وزارت دادگستری گرجستان اعلام کرد: دولت گرجستان قانونی در خصوص کارافرینان تصویب نموده که به زودی به پارلمان فرستاده می شود و در صورت تایید از اول ژانویه ٢٠٢١ اجرائی میشود.

قانون جدید به منظور بهبود فضای کسب و کار تدوین شده و هدف آن ارتقاء چهارچوب حقوقی، تنظیم روابط داخلی شرکتها و همچنین ترویج آزادی کارافرینی و افزایش شفافیت در این زمینه می باشد. در بیانیه مطبوعاتی منتشر شده توسط دادگستری قید شده است که هدف از این طرح نزدیک کردن قوانین گرجستان به استانداردهای اروپایی جهت تحقق الزامات توافقنامه بین اتحادیه اروپا و گرجستان است.

با تصویب قانون جدید، موضوعات مربوط به تضاد منافع مدیران تجاری، حسن نیت انجام تعهدات ،  تعهدات جامعه کارآفرینی، سازماندهی مجدد و انحلال شرکت به روز رسانی خواهد شد.

این لایحه قوانینی را معرفی میکند که به طرفین تجارت امکان بهبود و تنظیم روابط شرکتها را داده و در صورت وجود اختلاف بین شرکتها ، قوانینی برای رسیدگی و رفع هر چه بهتر این مشکلات توسط دادگاه وجود خواهد داشت.