فرهنگ کسب و کار گرجستان

فرهنگ کسب و کار گرجستان به نحویست که مردم گرجستان به سنت ها و آداب و رسوم ملی خود بسیار افتخار می کنند و از میهمان خود نیز انتظار دارند تا از آنها پیروی کنند.

فرهنگ کسب و کار گرجستان این گونه است که گرجی ها بزرگ ترین قوم گرجستان هستند.

آذربایجانی های گرجستان نیز بزرگ ترین اقلیت قومی گرجستان به شمار می روند و به عنوان یکی از قدیمی ترین فرهنگ ها در گرجستان دارای استانداردهایی از آداب و رسوم است.

فرهنگ کسب و کار گرجستان بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، زیرساخت های گرجستان به شدت آسیب دید و جنگ داخلی و بی ثباتی سیاسی، تورم فزاینده و رکود را در تولید این کشور ایجاد کرد.

نرخ بیکاری و فقر گسترده همچنان بالاست و در زمان شوروی سابق موقعیت جغرافیاییو آب و هوای مناسب گرجستان موجب شد تا صنعت کشاورزی در این کشور بسیار پیشرفت کند و یکی ازصادرکنندگان میوه و سبزیجات و چای به سایر کشورهای شوروی بوده است.

صنعت گردشگری و فرهنگ کسب و کار گرجستان نیز در این کشور همواره از رونق خوبی برخوردار بوده و است.

کشور گرجستان از لحاظ اقتصادی خودکفا نیست و میتوان گفت که این کشور وابسته به اروپا میباشد و در حال حاظر عضو ناظر اتحادیه اروپا نیز میباشد که در بیشتر موارد از طریق اروپا ساپورت و پشتیبانی میشود.

تنها برخی از مشاغل خاص و تخصص های خاص در این کشور نیرو جذب میشواد با در آمد بالا و سایر مشاغل درامدها بسیار پایین میباشد به طوری که حتی کفاف زندگی روزمره شما را حتی شاید ندهد.

فرهنگ کسب و کار گرجستان این گونه است که گرجی ها بزرگ ترین قوم گرجستان هستند.

فرهنگ کسب و کار گرجستان این گونه است که گرجی ها بزرگ ترین قوم گرجستان هستند.

 نکاتی و قوانین مهم در فرهنگ فرهنگ کسب و کار گرجستان

  • کارت های ویزیت بدون هیچ تشریفات رسمی مبادله می شوند و اگر یک سمت کارت ویزیت خود را به زبان گرجی یا روسی ترجمه کنید، قطعا تاثیر مثبتی بر مخاطب خود خواهید گذاشت.
  •  معرفی افراد در شروع جلسات یک امر معمول است و در این معرفی ها عموما سعی می شود ابتدا افراد ارشد معرفی شوند، گرچه زنان ابتدا معرفی می شوند. آماده باشید که در شروع جلسه خلاصه ای از پیش زمینه، تجربه و هدف کلی ملاقات با شما با مدعوین در میان گذاشته شود.
  • انتظار نداشته باشید که قراردادها طی جلسه اول امضا شوند و  اولین جلسات اغلب صرف این می شود که دو طرف ارزیابی کنند که آیا می توانند با یکدیگر کار کنند یا خیر.
 نکاتی و قوانین مهم در فرهنگ فرهنگ کسب و کار گرجستان

نکاتی و قوانین مهم در فرهنگ فرهنگ کسب و کار گرجستان