مشاوره سرمایه گذاری در گرجستان

در قوانین جاری گرجستان, سرمایه گذار به شخصی گفته می شود که حداقل مبلغ ۳۰۰ هزار لاری به صورت مستقیم در گرجستان سرمایه گذاری کند.
کسانی که کمتر از مبلغ ۳۰۰ هزار لاری در گرجستان آورده دارند و قصد اخذ اقامت گرجستان از طریق ثبت شرکت را دارند, کارآفرین نامیده می شوند.

+ کار و سرمایه گذاری در گرجستان

در صورت تمایل می توانید فرم مشاوره سرمایه گذاری در گرجستان را پر کرده تا پس از بررسی کارشناسان با شما ارتباط برقرار شود.


    شماره تلگرام

    آیدی اسکایپ

    کشور و شهر محل اقامت