بر اساس گزارش سازمان آمار گرجستان کشورهای ترکیه ، روسیه و چین شرکای برتر تجارت خارجی گرجستان در دوره هشت ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۰ بوده اند .
حجم کلی تجارت با کشور های فوق از ابتدای ژانویه تا انتهای آگوست به ترتیب زیر بوده است:
ترکیه ۹۷۰ میلیون دلار
روسیه ۸۲۰ میلیون دلار
چین ۷۳۷ میلیون دلار

عمده کالا های صادر شده از گرجستان در مدت مشابه به ترتیب :
فراورده های مس به صورت خام و کنسانتره ۴۶۲ میلیون دلار ( ۲۲٪ از کل صادرات )
خودرو و وسایل نقلیه ۲۶۰ میلیون دلار ( ۱۳٪ از کل صادرات )
انواع آلیاژ آهن ۱۴۵ میلیون دلار ( ۷٪ از کل صادرات )

بوده ، و بیشترین حجم واردات به ترتیب به کالاهای زیر اختصاص یافته است :
خودرو و وسایل نقلیه ۴۸۱ میلیون دلار ( ۹.۷٪ از کل واردات )
سوخت و فراورده های نفتی ۳۲۵ میلیون دلار ( ۷٪ از کل واردات )
فراورده های مس به صورت خام و کنسانتره ۳۱۲ میلیون دلار ( ۶٪ از کل واردات )