شاخص‌های آزادی اقتصادی گرجستان

بررسی روند تغییراتِ آزادی اقتصادی، به عنوان شاخصی برای باز بودن میدان فعالیت بخش خصوصی می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار سرمایه‌ گذاران بخش خصوصی قرار دهد.

رتبه‌ی آزادی اقتصادی گرجستان برابر 4/69 است که اقتصاد این کشور را به 34مین کشور آزاد در سال 2012 رسانده است و نمره‌ی کل گرجستان در این شاخص یک نمره نسبت به سال پیش کاهش یافته است و در این فاصله، شاخص فساد، هزینه‌ی دولت، آزادی کسب‌وکار، و آزادی پولی نیز کاهش نشان می‌دهند و در منطقه‌ی اروپا، گرجستان دارای رتبه‌ی شانزدهم در بین 43 کشور و نمره‌ی آن در این شاخص از میان‌گین جهانی بالاتر است.

با وجود این که در دو سال گذشته گرجستان به وضعیت «غالباً آزاد» رسیده بود، در سال جاری میلادی (2012) به رده‌ی «نسبتاً آزاد» سقوط کرده است.

آزادی اقتصاد یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورهاست و درجه آزادی اقتصاد کشورها بر اساس ۵ شاخص تعیین می‌گردد: حجم و اندازه دولت، ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت، دسترسی به نقدینگی سالم، آزادی تجارت خارجی، قوانین مالی، بازار کار و تجارت

با این‌حال اقتصاد گرجستان از نظر بعضی سیاست‌های کلیدی خوب عمل می‌کند و با سرمایه گذاری در گرجستان میتوانید هم اقامت و مزایای دیگر برخوردار شوید.

اصلاحات قابل توجهی برای ارتقای اثربخشی مقررات، پیاده شده و سیاست‌های بازار آزاد و نرخ پایین مالیات‌ها حفظ شده است و  با وجود انقباض شدید ناشی از اشغال روسیه و رکود اقتصاد جهانی، اقتصاد گرجستان الاستیسیته‌ی بالایی در کلیت آن نشان داده است.

شاخص‌های آزادی اقتصادی گرجستان

شاخص‌های آزادی اقتصادی گرجستان

مؤلفههای اقتصادی گرجستان

موقعیت گرجستان در رتبه بندی های بین المللی از اهمیت بسیاری برخوردار است و گرجستان با در دستور کار قرار دادن بهبود محیط کسب‌وکار به الگویی برای اصلاحات اقتصادی تبدیل شده است و  الگویی که توانست زمینه مشارکت بخش‌خصوصی و ارتقای سطح اشتغال و تولید را فراهم سازد.

شاخص‌های تکمیلی اقتصادی گرجستان عبارتند از:

  • نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
  • قدرت خرید
  • نیروی کار
  • نرخ بیکاری
  • مالیات و نرخ تورم
  • واردات و صادرات انرژی الکتریکی
مؤلفه‌های اقتصادی گرجستان

مؤلفه‌های اقتصادی گرجستان