سرمایه گذاری در گرجستان از طریق خرید اوراق قرضه دولتی

سرمایه گذاری در گرجستان از طریق خرید اوراق قرضه دولتی همانند اکثریت کشور ها حتی برای خارجی ها قابل انجام است و این مدل سرمایه گذاری معاف از مالیات محسوب می شود.و توان از طریق خرید اوراق قرضه شهری در پروژه های گوناگون در گرجستان مشارکت نمود این بودجه عموما شهرداری ها برای پروژه های مختلفی همچون مدارس، پارک ها، راه سازی ها، پل ها و… استفاده می کنند که هم عام المنفعه بوده و هم سودی با سلامت و بدون مالیات می باشد.

از انواع پروژه هایی که با مشارکت مردم در خرید اوراق قرضه دولتی انجام شده و در حال بهره برداری عمومی است می توان به  موزه هنر، باز سازی کتابخانه عمومی، مترو، بیمارستان تفلیس و… اشاره کرد .

این صندوق به طور تخصصی در خصوص اوراق قرضه شهری ورود می کند و به این دلیل طراحی شده است تا با مشارکت مدنی مردم در امر ساخت و ساز های پروژه های عمرانی مهم شهری بخش اعظمی از نیاز های دولت برطرف شده و در ازای آن سود سالانه ای محاسبه شده و در اختیار خریداران اوراق قرضه و معاف از مالیات قرار می گیرد.

سرمایه گذاری در گرجستان از طریق خرید اوراق قرضه دولتی

سرمایه گذاری در گرجستان از طریق خرید اوراق قرضه دولتی

شاخص های اقتصادی تاثیرگذار در گرجستان

اقتصاد گرجستان یکی از سریع‌ترین رشد اقتصادی دنیا را داشته است و این شاخص کشورهای نوظهور را شناسایی می کند که دارای پتانسیل رشد قوی بر اساس ذخایر انرژی و تولید ناخالص داخلی هستند.

اقتصاد گرجستان که در مرز اروپا و آسیا و بر روی ” جاده ابریشم ” واقع شده، به شدت با بازارهای بین‌المللی ادغام شده ‌است گرجستان ساختار تولید ناخالص داخلی متنوعی دارد که برای رشد پایدار آن مناسب است. گمرک گرجستان دسترسی رایگان به۹۰۰ میلیون بازار اروپایی را فراهم می کند. عملکرد بدهی عمومی گرجستان مطلوب است و نسبت بدهی از سال ۲۰۰۳ به طور مداوم کاهش یافته است. ثبات قیمت یک عامل اساسی برای رشد اقتصادی پایدار کشور گرجستان است.

سرمایه گذاری در گرجستان و شاخص های اقتصادی تاثیر گذار و فرصت های سرمایه گذاری از مواردی هستند که باید مورد بررسی قرار گیرد. شاخص های اقتصادی برای گرجستان منوط بر ارزش واقعی، نمودار داده های تاریخی، تقویم اقتصادی، آمار در گذر زمان، اخبار کسب و کار، پیش بینی های بلند و کوتاه مدت می باشد.

شاخص های اقتصادی تاثیرگذار در گرجستان

شاخص های اقتصادی تاثیرگذار در گرجستان