کارشناسان بین المللی اقدامات انجام شده توسط دولت گرجستان برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش جذابیت سرمایه گذاری را ستودند.
اقتصاد دانان بین المللی ، امروز طی گزارشی پیرامون همه گیری جهانی و پیامدهای جانبی ناشی از ان در اقتصاد، به دولت گرجستان اعلام کردند : اقدامات دولت گرجستان در جهت بهبود فضای کسب و کار و افزایش جذابیت سرمایه گذاری، بسیار مهم و قابل ستایش است.
وزیر اقتصاد گرجستان ، ناتیا تورناوا و مشاور نخست وزیر در امور اقتصادی ، بکا لیلواشویلی ، امروز دریک کنفرانس ویدیویی با اقتصاد دانان خارجی ، کارشناسان محلی و نمایندگان مراکز تحلیلی شرکت کردند.
در این جلسه تاکید شد که فرایندهای جهانی فرصت جدیدی را برای بسیج سرمایه گذاری مستقیم خارجی در گرجستان ایجاد کرده اند که استفاده از آن از اهمیت بالایی برخوردار است
با حمایت USAID ، گروهی از متخصصان بین المللی توصیه هایی را در زمینه های مختلف سیاست های اقتصادی ، همچون سیاست های حسابرسی و مالیاتی و اقتصاد منطقه ای ، ارائه کردند.
لیلواشویلی گفت : ما با کارشناسان گرجی ، نمایندگان سازمان های تحلیلی و تحقیقاتی جلساتی برگزار میکنیم تا در مورد توصیه های ارائه شده توسط کارشناسان بین المللی در هر یک از این مباحث ، گفتگو کنیم. کارشناسان تاکید کردند که دولت باید تلاش حداکثری خود را برای توسعه اشتغال ، دولت الکترونیک و بهبود سرمایه گذاری و محیط های کسب و کار ، به کار ببندد.
مدیر مرکز تجزیه و تحلیل و پیش بینی دانشگاه تفلیس ، واختانگ چاریا گفت: قابل توجه است که کارشناسان بین المللی اقدامات دولت گرجستان را در زمینه های مختلف توسعه پایدارستایش میکنند.