بر اساس گزارش مرکز آمار گرجستان ، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در گرجستان در سه ماه دوم سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۲۳۷.۸ میلیون دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد نیم درصدی را تجربه کرده است
بر اساس این گزارش بیشترین سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( شاخص FDI ) به مقدار ۲۴.۸٪ مربوط به کشور انگلستان بوده و هلند با سهم ۲۲.۴٪ جایگاه دوم و ترکیه با ۱۳.۳٪ جایگاه سوم را از آن خود کرده اند.
بیشترین حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ به ترتیب در بخش اقتصادی با ۷۸.۱ میلیون دلار ، بخش انرژی با ۲۹.۶ میلیون دلار و بخش ساخت و ساز با ۲۷.۷ میلیون دلار بوده است.

فهرست کشورها با بیشترین سهم سرمایه گذاری در سه ماهه دوم ۲۰۲۰:
انگلستان : ۲۴.۸٪
هلند : ۲۲.۴٪
ترکیه : ۱۳.۳٪
آمریکا: ۸.۴٪
اسلوونی: ۶.۸٪
مالت: ۶.۱٪
لوگزامبورگ: ۴.۲٪
عراق : ۴.۲٪
سوییس: ۳٪
دانمارک : ۲.۶٪