جابجائی پول و خدمات مالی

جابجائی پول و خدمات مالی 1397-6-8 16:00:47 +04:30

جابجائی پول و خدمات مالی

خدمات پولی و اعتباری و گشایش LC در گرجستان

افتتاح حساب های ارزی با قابلیت ترانسفر Swift

جابجائی پول و خدمات مالی

جابجائی پول و خدمات مالی

جابجائی پول و خدمات مالی

جا به جایی پول به گرجستان برای شهروندان ایران تنها یک روش قانونی دارد، نفری ۶۰۰۰ دلار به صورت مسافرتی وارد گردد.
در حال حاضر ۲ روش جا به جایی پول برای ایرانی ها در گرجستان و سایر کشور های جهان رایج است:

حواله ارزی به گرجستان

در این روش شما به صرافی در کشور گرجستان مراجعه می نمایید ایشان شماره حسابی در ایران را به شما میدهند، سپس شما از طریق اینترنت بانک یا موبایل بانک یا از طریق نمایندگانتان در ایران اقدام به جا به جایی تومان به شماره حساب معرفی شده، می نمایید.
و هم زمان پس از جا به جایی صراف معادل تومان واریز شده را نقدا به شما دلار میدهد.

استفاده از کارتخوان ایرانی در گرجستان

با کمال تعجب کارتخوان های بانک های ایرانی در خارج از ایران، کار می کنند و شما میتوانید با مراجعه به صرافی در گرجستان، کارت بکشید و هم زمان معادل تومانی که انتقال داده اید دلار دریافت نمایید.

نکته مهم: از آنجایی که هر ۲ روش فوق با توجه به تحریم های آمریکا برای ایرانیان غیرقانونی می باشد و مصداق پولشویی است، در جا به جایی پول بیش از ۵۰.۰۰۰ دلار میبایست اسناد برای نحوه جا به جا کردن پول تا گرجستان، تهیه نمایید.
در این زمینه هلدینگ آریا میتواند شما را راهنمایی نماید.

نکته ۱: دلیل کم ریسک بودن جا به جایی مبالغ زیر ۵۰.۰۰۰$ آن است که شما میتوانید در هر زمان مدعی شوید که توسط خودتان و یا اعضای خانواده و یا دوستانتان ۵ تا ۱۰ برابر به صورت قانونی ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ دلار به کشور گرجستان وارد نموده اید ولی به طور مثال اگر شما بخواهید ۲۰۰.۰۰۰$ آپارتمان به محض ورود در گرجستان بخرید حتما از این دلیل تراشی بهره خواهید بود و الزاما برای آن که مانند بسیاری از هموطنان از کشور گرجستان اخراج نشوید میبایست با راهنمایی هلدینگ آریا اسناد قانونی لازم برای آوردن پول به گرجستان را تهیه نمایید.

نکته ۲: قیمت جا به جایی دلار از طریق حواله به گرجستان بسته به عرضه و تقاضا بین ۲۰ تا ۱۰۰ تومان برای هر دلار در گرجستان هزینه دارد.
جا به جایی پول با استفاده از کارتخوان حدود ۲۰ تا ۵۰ تومان بیش از انجام حواله هزینه دارد.

نکته ۳: اگر در ایران دلار دارید و میخواهید دلار خود را به گرجستان انتقال دهید، هزینه این خدمات توسط صرافی ها  بین ۱.۵ تا ۳ درصد میباشد.
هزینه این خدمات را هلدینگ آریا برای متقاضیان به خرید از املاک آریا توسط هلدینگ آریا به صرافی ها پرداخت می گردد.

نکته ۴: تهیه اسناد قانونی برای پول جا به جا شده بین ۱.۵ تا ۳ درصد توسط صرافی ها هزینه دارد.

هزینه این خدمات را هلدینگ آریا برای متقاضیان به خرید از املاک آریا توسط هلدینگ آریا به صرافی ها پرداخت می گردد.
برای هرگونه سوئیفت و خدمات تجاری مالی میتوانید از مشاورین آریا راهنمایی بگیرید.