ثبت شرکت در گرجستان

در این مطلب سعی داریم انواع شرکت در گرجستان را به شما معرفی کنیم تا در هنگام ثبت شرکت در گرجستان دچار سردرگمی نشوید. هر چند نوع شرکت با مسئولیت محدود یا LLC به دلیل نوع تعهدات قانونی محبوبیت بیشتری برای سرمایه گذاری در گرجستان و اخذ اقامت گرجستان دارد.

شرکت سهامی در گرجستان

شرکت سهامی (Joint stock company) یا به اختصار JSC یک نهاد قانونی است که سرمایه آن به مقادیر اسمی مساوی تقسیم شده است. این سهام به یک وثیقه اطلاق می شود که ضامن مطالبات یک سهامدار در ارتباط با دارایی شرکت سهامی است.

حقوق و تعهدات سهامداران و شرکت سهامی در قبال یکدیگر می باشد. بدهی یک شرکت سهامی به دارایی کل آن محدود می شود. سهامداران مشمول تعهدات شرکت سهامی نیستند.

شرکت با مسئولیت محدود در گرجستان

شرکت با مسئولیت محدود (Limited Liability company) یا به اختصار LLC یک نهاد بازرگانی قانونی است که تعهدات آن به بستانکارانش محدود به دارایی موجود آن می باشد.

شرکت با مسئولیت محدود می تواند توسط یک شخص منفرد تأسیس گردد و یا دارای شریک باشد. سرمایه این شرکت به سهام تقسیم شده و برخلاف شرکای شرکت سهامی, سهام جدید نمی تواند صادر شود.

اغلب شرکت های ثبت شده در گرجستان از این نوع هستند و این نوع ثبت شرکت در گرجستان عمومیت دارد.
مدرک ثبت شرکت در گرجستان با مسئولیت محدود معمولا به صورت General Trading صادر می شود و به این معنی است که شما با داشتن یک پروانه کسب قادر خواهید بود کلیه مشاغل را راه اندازی و همچنین شعبات مختلف در سطح کشور تاسیس کنید.

به غیر از تجارت های مربوط به دارو و موارد خاص که نیازمند مجوز جداگانه ای از وزارتخانه مربوطه در گرجستان دارد. یعنی مثلا شما با داشتن یک ثبت شرکت با مسئولیت محدود قادر خواهید بود یک هتل, کارواش, کافی نت, کافی شاپ و … را ایجاد کنید و نیاز به اخذ مجوزهای جداگانه ندارید.

مشارکت عمومی در گرجستان

مشارکت عمومی (General Participation) یا به اختصار GP شرکتی است که در آن چندین شریک فعالیت های مستمر و مستقل کارآفرینی را تحت نام یک شرکت اجرا می کنند. بنیانگذاران در قبال کلیه بدهی های شرکت شخصاً مسئولیت دارند.

مشارکت محدود در گرجستان

مشارکت محدود (Limited Partnership) یا به اختصار LP شرکتی است که در آن چندین شخص بصورت مشترک فعالیت های کارآفرینی مستقلی را تحت نام یک شرکت اجرا می کنند.

تعهدات یک یا چندین شریک در قبال بستانکاران این شرکت محدود به سرمایه های آنان در شرکت است (شرکای محدود) در حالیکه دیگر شرکا شخصاً در قبال بدهی شرکت مسئولیت دارند.

اخذ اقامت گرجستان با ثبت شرکت در گرجستان

ثبت شرکت و اقامت گرجستان به طور کلی دو مقوله جدا از هم هستند و به شکلی نیست که با ثبت شرکت در گرجستان فوراً اقامت گرجستان بدهند, همچنین به غیر از ثبت شرکت در گرجستان راه های دیگری نیز جهت اخذ اقامت گرجستان وجود دارد.

لازم به توضیح است, اگر می خواهید از طریق ثبت شرکت در کشور گرجستان اقامت گرجستان را بگیرید بایستی برای فعال نگه داشتن شرکت خود, مالیات ماهانه و سالانه پرداخت کنید. بدیهی است بدون در نظر گرفتن امور مالیاتی شانس چندانی برای اخذ اقامت گرجستان نخواهید داشت.