تنها راه حل تضمینی اخذ اقامت گرجستان در سال ۲۰۱۸

تنها راه حل تضمینی اخذ اقامت گرجستان در سال ۲۰۱۸

تنها راه حل تضمینی اخذ اقامت، خرید ملک بالای ۳۲۰ میلیون تومان در باتومی و بالای ۳۴۰ میلیون تومان در تفلیس هست و این کار باید قبل از سفر به گرجستان درخواست صدور «عدم سو پیشینه» بدهید.

اخذ اقامت کارمندی گرجستان

در صورتیکه اقامت از طریق «کارمندی» انجام میشود اگر قوی اقدام شود، ۲۰‎٪ شانس ریجکت شدن وجود دارد و نکته بد، این است ، در صورتیکه ریجکت شوید و حتی با خرید ملک نیز نمیتوانید اقامت دریافت نمایید و برای همین این روش اقامت پیشنهاد نمی گردد.

هزینه های اقامت کارمندی تفلیس بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان برای نفر اول و بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان برای هر کدام از اعضا خانواده میباشد.

اقامت در گرجستان بصورت غیر قانونی

بیش از ۵۰‎٪ هموطنان ساکن و شاغل تفلیس، بدون اقامت زندگی میکنند و هر ۴۵ روز با پرداخت هزینه اندک ۲۰۰.۰۰۰ تومانی در طول ۳ ساعت از مرز ارمنستان از گرجستان خارج و بلافاصله وارد میشوند و این طریق ۴۵ روز دیگر، بصورت قانونی در گرجستان زندگی مینمایند.

این الگو باعث فریب شما نشود و سخت گیریهایی برای ورود به گرجستان برای افرادی که بیش از ۲ بار خارج شده باشند، دستورالعمل از ورود تمام افرادی که بیش از ۲ بار از مرزهای ارمنستان یا حتی ترکیه، ورود و خروج داشته اند، جلوگیری میشود، این دستورالعمل باعث خروج حداقل ۲۰‎٪ از هموطنان ساکن گرجستان خواهد شد.

وعده کاریابی و سود کاسبی در گرجستان

بزرگترین روش بازاریابی گرجستان این شده که «وعده کاریابی» میدهند و امید «سود ده بودن کاسبی» بهتون میدهند که از منافع خرید اپارتمان یا درخواست اقامت کارمندی شما، بهره مند شوند.

به امید اینکه کاری بیابید که از آن طریق بتوانید اقامت قانونی در طول ۳ ماه اول اخذ نمایید، و گرجستان مهاجرت نکنید مگر اینکه توسط افراد معتبر و قدیمی در گرجستان، قبل از ورود به شما قول همکاری و اقامت داده شده باشد.

تنها راه حل تضمینی اخذ اقامت گرجستان در سال ۲۰۱۸

تنها راه حل تضمینی اخذ اقامت گرجستان در سال ۲۰۱۸

 

ثبت ديدگاه