شعب آریا گرجستان

این هلدینگ با در اختیار داشتن شعب رسمی و مجاز در مراکز پرتردد گرجستان (تفلیس و باتومی) و شعب دفاتر ایران با قابلیت دسترسی آسان ضمن ارائه تمامی خدمات در هر شعبه, توانسته است خدمات را بصورت تفکیک شده و تخصصی در شعب  مختلف ارائه دهد.

هلدینگ آریا را بیشتر بشناسید

آدرس شعبه سرمایه گذاری

کینگ دیوید شماره ۶۲ – N62, King David

مدیریت هلدینگ: دکتر علی الموتی

تلفن تماس: 00995.555513333