وزارت کشاورزی پیش بینی میکند گرجستان امسال حدود پنجاه هزار تن فندق با رده کیفی درجه یک برداشت کند.
وزیر کشاورزی گفت : کیفیت فندق گرجستان رشد چشمگیری داشته و در حال حاضر کشاورزان منطقه سامگرلو مشغول براشت فندق درجه یک هستند، که این مهم را مدیون اجرای طرح احیا و ارتقای کیفی کاشت و برداشت فندق گرجستان هستیم که از سال ٢٠١٩ به اجرا گذاشته شده است .
هدف از این پروژه بهبود کیفیت فندق های گرجستان بوده که بیشترین سهم از صادرات محصولات کشاورزی گرجستان را به خود اختصاص داده است.
گفتنی ست کاشت ، برداشت و فرآوری فندق در گرجستان به طور مستقیم در اشتغال زایی و کسب درآمد بیش از پنجاه هزار نفر تاثیر مستقیم دارد.