نخست وزیر گرجستان آقای گاخاریا اعلام کرد: در ادامه برنامه زمان بندی رفع محدودیت های مربوط به پاندمی کرونا ، مدارس و سینماها از پانزدهم سپتامبر و مهدکودک ها و سالن های تئاتر از اول اکتبر مجددا فعالیت خود را از سر می گیرند.
البته رفع محدودیت ها در شهرهای مستیا و لنجری که در قرنطینه هستند از دوم سپتامبر آغاز خواهد شد.
معاون خدمات امنیت کشور گفتند: همه مدارس و مهدکودک ها در کشور مورد بازرسی قرار گرفته اند و استانداردهای لازم برای بازگشایی را دارند
تصمیم گیری برای بازگشایی مدارس در مقاطع بالاتر متعاقبا اعلام خواهد شد.