اقامت خویشاوندی گرجستان

اقامت خویشاوندی گرجستان

اقامت خویشاوندی گرجستان

هر شخصی چه زن و چه مرد در صورت ازدواج با یک تبعه گرجی می تواند حداکثر یک ماه پس از ازدواج با ارائه مدارک مربوطه شامل سند ازدواج، پاسپورت، عکس و تقاضای رسمی، اقامت دائم گرجستان را کسب کند.

همسر و فرزندان اشخاص  که کارت اقامت گرجستان را دریافت کرده باشند ، می توانند با ارائه مدرک رسمی از ازدواج خود ، اقدام به دریافت اقامت خویشاوندی گرجستان نمایند .

در صورتی که افراد نزدیک و یا فامیل یکی از افراد که اجازه اقامت در گرجستان را دارد و از دید دولت گرجستان وضعیت آن شخص نامشخص تشخیص داده شده نیاز به اخذ اقامت گرجستان داشته باشند از طریق نسبت فامیلی می توان برای آنها اقامت گرجستان را اخذ نمود و همچنین افرادی زیر سن قانونی و یا ناتوان نیز شامل این قانون هستند.

شرایط اقامت گرجستان از طریق خویشاوندی

شرایط اقامت گرجستان در اخذ اقامت گرجستان از طریق خویشاوندی که جزو یکی دیگر از انواع اقامت گرجستان محسوب می شود در صورت داشتن اقامت در گرجستان توسط یکی از اعضای خانواده شامل : پدر خانواده یا مادر خانواده بقیه اعضای خانواده که شامل فرزندان خانواده می شوند می توانند از طریق گواهی نسبت اقامت گرجستان را دریافت کنند.

همچنین اگر پدر خانواده اقامت داشته باشد به مادر خانواده که همسر وی محسوب می شود هم اقامت داده می شود و بالعکس آن نیز صادق است.

شخصی که دارای کارت اقامت گرجستان است می تواند برای پدر و مادر خودش نیز از طریق گواهی نسبت تقاضای کارت اقامت گرجستان کند.

همسر و فرزندان اشخاص  که کارت اقامت گرجستان را دریافت کرده باشند ، می توانند با ارائه مدرک رسمی از ازدواج خود ، اقدام به دریافت اقامت خویشاوندی گرجستان نمایند .

همسر و فرزندان اشخاص  که کارت اقامت گرجستان را دریافت کرده باشند ، می توانند با ارائه مدرک رسمی از ازدواج خود ، اقدام به دریافت اقامت خویشاوندی گرجستان نمایند .

اقامت خویشاوندی و چالش های ازدواج در گرجستان

اقامت گرجستان از طریق ازدواج شامل حال تمام اشخاصی می شود که با تبعه گرجی ازدواج کنند و قانون اقامت از طریق ازدواج در گرجستان با اتباعی که به هر نحوی پناهنده گرجستان هستند، شامل نمی شود.

ازدواج در گرجستان روند و پیچیدگی های خود را دارد، آنطور که فکر میکنید همه چیز ساده نیست، تفاوت های فرهنگی در این میان وجود دارد که می تواند شما را دچار چالش های بسیاری بنماید.

با در نظر گرفتن قوانین گرجستان و شفاف بودن قوانین این کشور احتمال زیاد با ازدواج های صوری نخواهید توانست اخذ اقامت نمائید، زیرا به احتمال بسیار زیادی در ۳ سال اول ازدواج شما با درخواست اقامت شما موافقت نخواهد شد پس به شما اکیداً توصیه می نمائیم که با هدف اخذ اقامت ازدواج ننمائید، چون احتمالاً در صورتی که صوری بودن ازدواج شما لو برود، شما را از کشور اخراج خواهند نمود.

پیش از ازدواج حتی الامکان می بایست اطلاعات دقیقی را نسبت به فرهنگ بومی گرجستان داشته باشید و در خصوص موضوعات مختلف ازدواج تحقیق نمائید.

اقامت خویشاوندی و چالش های ازدواج در گرجستان

اقامت خویشاوندی و چالش های ازدواج در گرجستان

در باره نویسنده :

هدف اصلی ما در این وب سایت ارائه اطلاعات جامع و بروز در زمینه سرمایه گذاری و املاک گرجستان است. کارشناسان و مشاوران هلدینگ آریا گرجستان به عنوان معتبرترین و بزرگترین مرکز سرویس دهی در گرجستان می توانند شما را در زمینه اخذ اقامت گرجستان، سرمایه گذاری در گرجستان و املاک گرجستان راهنمائی کنند.

ثبت ديدگاه