رئیس فرودگاه بین المللی گرجستان اعلام کرد: از تاریخ ٢۴ جولای٢٠٢٠ و بعد از یک تعطیلی چهار ماهه، پروازهای داخلی گرجستان از سر گرفته میشوند.
پروازهای منظم هوایی از سمت ناتاختاری به مستیا و فرودگاه داخلی آمبرولائوری و همچنین از فرودگاه بین المللی تفلیس به باتومی صورت میگیرد
در طی ٢۴ تا ٣١ جولای، شش پرواز در مسیر مستیا-ناتاختاری، پنج پرواز در مسیر تفلیس-باتومی و سه پرواز در مسیر آمبرولااوری-ناتاختاری انجام خواهد شد.
از ماه آگوست ، پروازها به مستیا، پنج بار در هفته؛ به آمبرولااوری، سه بار در هفته و به باتومی، چهار بار در هفته صورت خواهد گرفت.
رئیس فرودگاه های بین المللی گرجستان تامار آرچوادزه گفت: تاکنون بیش از ٣٠٠ بلیط فروخته شده که نشان دهنده تقاضای زیاد برای پروازهای داخلی ست.
وی افزود: قیمت بلیط پروازهای داخلی همچون سال گذشته و بدون تغییر است .