دولت گرجستان چهل میلیون لاری جهت ساخت ساختمان جدیدی در محوطه بیمارستان عفونی تفلیس در نظر گرفته است.

گیورگی گاخاریا،نخست وزیر گرجستان ضمن ستایش از عملکرد کادر درمانی گرجستان،در مورد نقش و اهمیت بیمارستان عفونی در زمان همه گیری و شرایط اضطراری سخنرانی کرد.

وی به قدیمی بودن ساختمان مرکزی این بیمارستان اشاره و بر اهمیت داشتن کلینیک مدرن و مجهز تاکید کرد.