آگهی استخدام منشی شرکت پیمانکاری گرجستان

شرکت ساختمانی داتیس در نظر دارد جهت تکمیل کادر اداری, دفتر گرجستان (تفلیس) یک خانم مسلط به زبان انگلیسی و یا گرجی آفیس امور اداری و بایگانی, با روابط عمومی بالا و توانایی پاسخگویی به تلفن و هماهنگی جلسات حداقل سه سال رزومه کاری مرتبط جذب نماید.

واجدین دارای شرایط فوق میتوانند با شماره تلفن:
00995-555282351 تماس بگیرند.