آگهی استخدام سرپرست کارگاه در شرکت پیمانکاری گرجستان

شرکت ساختمانی داتیس برای سرپرست کارگاه در شرکت پیمانکاری گرجستان استخدام می کند.

شرکت ساختمانی داتیس در نظر دارد جهت تکمیل کادر فنی ومهندسی, دفتر گرجستان (تفلیس)
یک نفر (آقا) با مدرک مهندسی عمران, معماری و یا رشته های مرتبط جهت سرپرستی کارگاه ساختمانی (واحد بازسازی) و امور فنی مهندسی مسلط به نقشه کشی و نقشه خوانی, پیاده سازی طرح آشنا به زبان انگلیسی و یا گرجی و نرم افزارهای تخصصی و عمومی با حداقل سه سال تجربه اجرایی جذب نماید.

واجدین دارای شرایط فوق میتوانند با شماره تلفن:
00995-555282351 تماس بگیرند.